budujemy nasz dom

Wielkie zmiany cywilizacyjne

Wielkie zmiany cywilizacyjne

Budownictwo w pierwszych tysiącleciach rozwijało się w bardzo wolnym tempie. Pierwsi ludzie pragnący ustrzec się przed niebezpieczeństwami czyhającymi na nich w świecie zewnętrznym starali się przede wszystkim zaadaptować do schronienia to, co oferowała w ich okolicy przyroda. Naturalne miejsca jak jaskinie idealnie nadawały się do adaptowania na dość bezpieczne schronienia, ale bez wątpienia z czasem umiejętności budownicze pierwszych ludzi mocno się rozwinęły. I o ile wiele różnych regionów geograficznych bardzo różnie poradziło sobie z problemem budowania pierwszych domów, to momentem przełomowym w każdej z tych małych technologii budownictwa było przekonanie ludzi o tym, że muszą stworzyć całe osady a później miasta. Gdy jeszcze nie było państwowości i ludzie nie czuli się administracyjnie zobowiązani ani zarządzani, trudno było oczekiwać opodatkowania i wspólnej kasy na rozwój.

Na jaki okres czasu można przerwać rozpoczęta budowę domu

Na jaki okres czasu można przerwać rozpoczęta budowę domu

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę domu, określenia kierownika budowy i zgromadzenia określonych narzędzi i środków, możemy przystąpić do rozpoczęcia naszej inwestycji. Jednak, jak to w życiu bywa, zdarzają się sytuacje nieprzewidziane różnego typu, na przykład musimy z jakichś względów opóźnić rozpoczęcie budowy lub tez już w trakcie realizacji inwestycji okaże się, że zabrakło nam środków finansowych na dalsze budowanie. Co w takich sytuacjach, czy posiadane zezwolenia nie ulęgną przedawnieniu, jak się przed tym zabezpieczyć? Generalnie wydane pozwolenie na budowę domu jest ważne przez trzy lata, czyli od dnia uprawomocnienia się takiej decyzji mamy dokładnie tyle czasu na rozpoczęcie naszej inwestycji, gdyż w przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni ponownie wystąpić o wydanie pozwolenia. Jeśli rozpoczniemy już budowę, większość zezwoleń jest ważna rok lub 2 lata od daty ich wydania. Jednak nie jest to problem, gdyż w przypadku z jakichś powodów konieczność przerwania budowy i upłynięcia pewnego czasu, możemy wystąpić do organu, który wydał nam konkretne zezwolenia,

Czy możemy sobie wyobrazić budownictwo za kilkadziesiąt lat?

Czy możemy sobie wyobrazić budownictwo za kilkadziesiąt lat?

Jest wielce prawdopodobne, że za kilkadziesiąt lat nasze nowe domy będą wyglądały zupełnie inaczej. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii stanie się w budynkach czymś powszechnym. Zasoby nieodnawialnych, coraz bardziej się kurczą. Na terenach podmiejskich, tam gdzie jest większa przestrzeń, widok wiatraków wytwarzających energię, z pewnością będzie powszechny. Równie duże będzie wykorzystanie baterii słonecznych. W tych częściach świata, gdzie występuje duże zaludnienie, a tereny pod zabudowę zmniejszają się – jak np. w Japonii – na pewno zaistnieje konieczność utrzymania jak największej ilości zieleni, może więc płaskie dachy, pokryte zielenią i służące jako tereny rekreacyjne, staną się koniecznością. Takie rozwiązania w budownictwie już się z powodzeniem stosuje przy budowie ekologicznych domów. Być może wszystkie domy mieszkalne będą musiały mieć własne oczyszczalnie biologiczne, aby woda mogła być ponownie użyta przez mieszkańców.A może po prostu będziemy zmuszeni do szukania innych miejsc do życia na ziemi? Jak widać na przykładzie Dubaju, człowiek potrafi już budować ogromne wyspy z dala od brzegu, na których można normalnie mieszkać i pracować.

Zarabianie na swój dom

Zarabianie na swój dom

Osoby budujące rodzinny dom to w ostatnim czasie zdecydowanie pracownicy umysłowi, którzy na budowę domu pozwolić mogli sobie tylko dzięki pracy na wyższym szczeblu w korporacji prywatnej albo państwowym urzędzie. Tylko wysokie dochody są w stanie zapewnić możliwość otrzymania kredytu hipotecznego i tylko z taką pożyczką możliwe jest skuteczne przeprowadzenie budowy domu od A do Z. Jeśli więc od wielu wieków posiadanie własnego dużego domu było dowodem pozycji społecznej, majętności i przynależności do odpowiedniej grupy, tak dzisiaj również posiadanie domu rodzinnego traktowane jest jako najwyższy dostępny człowiekowi majątek. Jednak wiele osób zabiera się za realizowanie swoich marzeń o rodzinnym domu bez najmniejszego przygotowania i bez wiedzy na temat podstawowych kwestii związanych z taką budową.

Zaufanie do pracowników budowlanych

Zaufanie do pracowników budowlanych

Zaufanie do osób, którym zleca się budowanie własnego domu to podstawa, aby spokojnie zostawiać obcych ludzi na terenie budowy własnej nieruchomości. To samo tyczy się płacenia faktur i innych należności za wykonane przez pracowników roboty. Niestety w dzisiejszych czasach główni zleceniodawcy budowy domów muszą regularnie pracować i nie mogą nadzorować budowy domu na każdym kroku, albowiem mają własne palące zawodowe obowiązki. Z tego tytułu posiadanie ekipy remontowo-budowlanej, której można zaufać na całej rozciągłości to klucz do satysfakcji, ale także zaoszczędzenia pieniędzy. Często ludzie budujący własne domy starają się oszczędzać na wszystkim, więc i pracowników wybierają przede wszystkim według klucza finansowego. Tymczasem najbardziej skuteczną formą weryfikacji możliwości danej ekipy jest przede wszystkim sprawdzenie jej rekomendacji. przeważnie w otoczeniu najbliższym człowieka bez problemu znaleźć można kilka osób, które budowę domu lub inną małą budowę mają za sobą i mogą doradzić lub odradzić konkretnych specjalistów.